Nohair® Erkekler & Kadınlar için ayrı özel formüllü

Satış SözleşmesiŞARTLARIMIZ VE KOŞULLARIMIZ


1. Yorum
1.1 Bu Koşullarda:
“Alıcı” - Malların Satışı için Satıcının teklifini kabul eden veya Mallar için siparişi Satıcı tarafından kabul edilen kişi anlamına gelir.
“Mallar” - Satıcının bu Koşullara ve bu malların ikame edilmesine veya ikame edilmesine veya bunlara ek olarak tedarik edilen mallara uygun olarak tedarik edeceği malları (malların herhangi bir taksitini veya bunların herhangi bir parçasını dahil) ifade eder.
“Satıcı” - FN Global Medya A.Ş. Atatürk Mahallesi Kamilbey Sokak No:12/1 Ataşehir / Istanbul adresindeki kayıtlı ofisi olan nohair LTD (Türkiye'de 08631207 numarasıyla kayıtlı) anlamına gelir. Kayıtlı KDV numaramız 233023949, hello@nohair-tr.com
“Koşullar” - bu belgede belirtilen standart şartlar ve koşullar anlamına gelir ve (aksi takdirde bağlam gerektirmedikçe) Alıcı ve Satıcı arasında yazılı olarak kabul edilen özel şartlar ve koşulları içerir.
“Sözleşme” - Malların alımı ve satışı için sözleşme anlamına gelir.
"Yazı" - mektup, e-posta ve benzer iletişim araçlarını içerir.
1.2 Bu Koşullardaki herhangi bir hükmün herhangi bir hükmüne yapılan atıflar, ilgili zamanda tadil edilmiş, yeniden düzenlenmiş veya uzatılmış olan bu hükme referans olarak yorumlanacaktır.
1.3 Bu Hüküm ve Koşullar, Satıcıları Mallarını Türkiye'den (“Türkiye”) mi yoksa Türkiye dışında mı satın aldığınızı gösterir. Bununla birlikte, Alıcı Türkiye dışında mal sipariş ederse ve / veya Türkiye dışındaki satıcıların ürünlerini teslim etmeyi talep ederse, ek şartlar geçerli olacaktır (bkz. Madde 10).
1.4 Bu Koşullardaki başlıklar sadece kolaylık sağlamak içindir ve yorumlarını etkilemeyecektir.
1.5 Satıcı, Mallarını size ulaştıran şartlar ve koşullardır. Satıcıya herhangi bir sipariş göndermeden önce bu şartların dikkatlice okunmasını şiddetle öneririz. Bu hükümler, Satıcı'nın satış, teslimat şartları, yükümlülükler ve tazminatlar, sözleşmenin değiştirilmesi veya sona ermesi ve bir anlaşmazlık olduğunda ne yapılması gerektiği de dahil olmak üzere önemli bilgiler sağlar.
1.6 Satıcı, herhangi bir kilo vermeye veya beslenme programına başlamadan önce Alıcının tıbbi tavsiye almasını şiddetle tavsiye eder. Satıcı tarafından sağlanan bilgiler (nohair Limited) tıbbi tavsiye veya tıbbi tedavi için bir alternatif değildir. Alıcılar, düşük kilolu, hamile, emziren, 18 yaşın altındaysa veya diyet gereksinimlerini etkileyen herhangi bir tıbbi rahatsızlığa sahipse Satıcı ürünlerini kullanmamalıdır.
1.7 Satıcıların web sitesindeki ürünlerin, www.nohair.co.uk / www.nohair.com , sadece bilgi amaçlıdır.Renklerin doğru bir şekilde görüntülenmesi için her türlü çaba sarf edilmesine rağmen, Satıcı, bir cihazın renklerin görüntülerinin ürünlerin renklerini doğru bir şekilde yansıttığını garanti edemez, bu nedenle ürün bu görüntülerden biraz farklı olabilir.
1.8 Ürünün ambalajı, Satıcılar web sitesindeki görüntülerde gösterilenlerden farklı olabilir.

2. Satış temeli
2.1 Satıcı Satıcının Satıcısını, Satıcının Alıcı tarafından kabul edilen herhangi bir yazılı teklifine veya Satıcının kabul ettiği herhangi bir yazılı emrine uygun olarak Satışı satın alacaktır. Sözleşmeyi, bu tür bir teklifin kabul edileceği veya kabul edileceği veya Alıcı tarafından bu tür bir emrin yapıldığı veya sunulduğu iddia edilen diğer şart ve koşulların hariç tutulmasına tabi olacaktır.
2.2 Bu Koşullarda herhangi bir değişiklik, Alıcı ve Satıcı'nın yetkili temsilcileri arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bağlayıcı olmayacaktır.
2.3 Satıcı'nın çalışanları veya acenteleri, Satıcı tarafından Yazılı olarak teyit edilmedikçe, Mallarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaya yetkili değildir. Sözleşmeye girerken, Alıcı, bu teyit edilmemiş bu tür beyanlara güvenmediğini ve herhangi bir ihlal iddiasını kabul etmediğini kabul eder.
2.4 Satıcı tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen Malların depolanması, uygulanması veya kullanılması ile ilgili olarak Satıcı veya çalışanları veya acenteleri tarafından Alıcıya veya çalışanlarına veya temsilcilerine verilen herhangi bir öneri veya tavsiyeye uyulur. Alıcının kendi riski ve buna bağlı olarak Satıcı, bu şekilde teyit edilmeyen herhangi bir tavsiye ya da öneriden sorumlu olmayacaktır.

2.5 Herhangi bir satış yazımının, teklifinin, fiyat listesinin, teklifin kabulünün, faturanın veya başka bir belgenin veya bilginin satıcı tarafından verilmiş herhangi bir yazım, yazışma veya ihmal, Satıcı'nın herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın düzeltmeye tabi olacaktır. Ancak, Malın siparişi sırasındaki doğru perakende fiyatının Satıcılar web sitesinde belirtilen fiyattan daha az olduğu durumlarda, Satıcı Alıcıyı daha düşük tutarda tahsil edecektir. Alıcının siparişi sırasında Malın doğru perakende fiyatı Satıcılar web sitesinde belirtilen fiyattan daha yüksekse, Satıcı Alıcılar siparişini kabul etmeden önce talimatları için Alıcı ile iletişime geçecektir. Satıcı, bir fiyatlandırma hatasının açık ve anlaşılır olduğu ve makul bir şekilde yanlış fiyatlandırma olarak kabul edilebildiği Alıcı siparişini kabul edip işliyorsa, Satıcı sözleşmeyi sonlandırabilir ve Alıcıya ödenen tutarları iade edebilir. Bu durumda Satıcı, Alıcıya verilen malların iadesini talep edecektir.
2.6 Satıcı, web sitesinde gösterilen herhangi bir Satıcı ürününü haber vermeksizin istediği zaman geri çekme hakkını saklı tutar.
2.7 Satıcı, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda ilgili yasalardaki ve yasal gerekliliklerdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde ürünü değiştirme hakkını saklı tutar.
3. Siparişler ve belirtimler


3.1 Alıcı 18 yaşında veya daha büyük olmalı, geçerli bir e-posta adresine sahip olmalı ve telefonla erişilebilir olmalıdır.
3.2 Alıcı tarafından sunulan herhangi bir sipariş, Satıcı veya yetkili temsilcisi tarafından onaylanmadığı sürece, Satıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Alıcı, sipariş Satıcı tarafından kabul edildikten sonra Satıcı'dan “Sipariş Onayı E-postası” alacaktır, bu noktada Alıcı ile Satıcı arasındaki sözleşme gerçekleşecektir. SİPARİŞ EMAİLİNİN SİPARİŞ TUTUNU TUTMAK LÜTFEN İade bilgilerinizi de sağladığından, Malları Satıcıya göndermeniz gerekir. Sipariş Onayı E-postası ayrıca, Satıcı ile bağlantı kurarken teslim edilecek Alıcılar tarafından belirlenen sipariş numarasını ve teslimat takibi ayrıntılarını da içerecektir. Satıcı Alıcı siparişini kabul edemezse, Satıcı Alıcıyı yazılı olarak bilgilendirecek ve Mal Alımı'na herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Kabul edilmemenin nedeni, Satıcı'nın fiyatta bir hata tespit ettiği için Satıcılar kaynaklarının makul bir şekilde planlanamayacağı beklenmedik sınırlar nedeniyle stokta olmamakla birlikte, ancak bunlarla sınırlı değildir. Malların tanımı veya Satıcının Alıcı tarafından belirlenen teslim tarihini karşılayamaması nedeniyle.
3.3 Mallar için miktar, kalite ve tarifname, Satıcı'nın teklifinde (Alıcı tarafından kabul edildiğinde) veya Alıcının siparişinde (Satıcı tarafından kabul edildiğinde) belirtilenler olacaktır.
3.4 Satıcı, Malların spesifikasyonlarında, geçerli herhangi bir güvenlik veya diğer yasal gerekliliklere uymak için gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
3.5 Satıcı tarafından kabul edilen herhangi bir sipariş, Satıcı'nın Yazılı Anlaşması haricinde Alıcı tarafından iptal edilemez. Satıcı, Satıcının mutabakatı ile iptal edildiğinde, Alıcı, Satıcı'nın, iptal sonucunda Satıcı'nın maruz kaldığı zararlar, masraflar ve masrafları kapsayacak şekilde, tüm zararlara karşı Satıcı'yı tazmin edecektir. Bununla birlikte, sınırlı durumlarda, Alıcı'nın makul ve açık bir gerçek hata yaptığı durumlarda Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Alıcının erken isteği üzerine e-posta yoluyla siparişi revize edebilir hello@nohair.com
4. Sözleşmeyi Sonlandırmak
4.1 Sözleşmenin Sona Ermesi bir dizi faktöre bağlıdır. Bunlar arasında; Mallar satın alındı, Malların hatalı olup olmadığı, Satıcıların son teslim tarihini karşılayabilmeleri, Alıcının hızlı ödeme yapabilmeleri ve sözleşmenin sona erdiği durumlarda. Örnekler şunları içerebilir:
4.1.1 Alıcının satın aldığı malın kusurlu veya yanlış tanımlanması durumunda, Alıcının sözleşmeyi derhal feshetme veya ürünü değiştirmesi için yasal bir hakkı olabilir (bkz. Madde 9.6);
4.1.2 Alıcı, Satıcı'nın yapamadığı bir şeyden dolayı veya Satıcı'nın Malları veya fiyatlandırmasını yaptığı bir değişiklik nedeniyle sözleşmeyi sona erdirebilir (bkz. Madde 4.2);
4.1.3 Alıcı, Mallar hakkındaki düşüncelerini sadece 14 günlük soğutma süresi içinde değiştirebilir (Madde 4.3'e bakınız) ve tam bir geri ödeme alacaktır (bölüm 30 (3) Tüketici Sözleşmeleri Yönetmeliği 2013), Alıcı aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: iade maliyeti.
4.1.4 Diğer tüm durumlarda (Satıcı kusurlu değilse ve Alıcı'nın fikrinizi değiştirmesi için bir hak yoktur), Alıcı teslimattan önce siparişi iptal edebilir veya sözleşmeyi tamamlamadan bitirebilir. Bu gibi durumlarda, Alıcı doğrudan Satıcıyla iletişime geçmelidir. merhaba@nohair.com . Sözleşme derhal yürürlüğe girecek ve Satıcı, henüz almayan ürünler için Alıcı tarafından ödenen tüm meblağı iade edecektir. Ancak, Satıcının Alıcı tarafından sözleşmeyi feshetmesi neticesinde ortaya çıkan net maliyetler için makul tazminat, iade edilen tutardan düşülebilir.
4.2 Alıcının sözleşmenin bitiminde belirtilen bir sebepten dolayı sözleşmeyi sona erdirmesi halinde, sözleşme derhal sona erecektir ve Satıcı, henüz teslim edilmemiş Mallar için Alıcı'ya iade edecektir. Sebepler:
4.2.1 Satıcı, Alıcıya ürünü kabul etmediği veya Alıcının kabul etmediği bu şartlar hakkında Alıcıya (bkz. Madde 2.7);
4.2.2 Satıcı, Alıcıya sipariş edilen ürünün fiyatında veya tarifinde bir hata olduğunu ve Alıcının devam etmek istemediğini söylemiştir;
4.2.3 Malların tesliminin Satıcılar kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle önemli ölçüde geciktirilebileceği riski vardır;Bu terimin istisnası için bkz. Madde 9.10
4.2.4 Alıcı'nın, Satıcı'nın bir yanlışlığı nedeniyle sözleşmeyi sona erdirmek için yasal bir hakkı vardır (geç teslimat dahil, Madde 7.2'ye bakınız).
4.3 Sözleşmeyi Satıcı ile sona erdirmek için Alıcı, aşağıdaki modlardan biriyle Satıcıyı bilgilendirmelidir:
4.3.1 Satıcıya e-posta gönderin hello@nohair.com Alıcı adı, ev adresi, telefon numarası ve e-posta adresini sağlamalıdır. Satıcı ayrıca, Alıcılar Emri Onay E-postasında bulunan Alıcı teslimatı ile ilgili sipariş numarasını da (Madde 3.1'e bakınız) ve Satıcının sorguyu etkin bir şekilde ele almasını sağlamak için sözleşmeyi sona erdirme nedenini de talep edecektir.
4.3.2 Posta ile. Bu Şartlar ve Koşullar'ın sonundaki formu yazdırın ve formdaki adrese Satıcıya gönderin veya sadece bu adreste Satıcınıza yazın. Alıcı, kendi adını, ev adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini sağlamalıdır. Satıcı ayrıca, Satıcı'nın sorguyla etkin bir şekilde ilgilenmesini sağlamak için teslimatla ilgili sipariş numarasını ve sözleşmeyi sona erdirme nedenini de talep edecektir.
4.4 Alıcı bir siparişle ilgili fikrini basitçe değiştirirse, siparişlerini aldıktan sonraki günden itibaren 14 günlük bir soğuma süresi ve izin verilecektir. Bu siparişten geri gönderilen veya teslim edilmeyen Mallar için Satıcı'dan tam bir geri ödeme (bölüm 30 (3) Tüketici Sözleşmeleri Yönetmeliği 2013) (zihnin değişmesi nedeniyle iptal etme hakkının geçerli olmadığı durumlar için bkz. 4.5). Mallar, Sipariş Onayı E-postasında belirtilen iade prosedürünü kullanarak makbuz tarihinden itibaren 14 gün içinde Satıcıya iade edilmelidir. Alıcının daha pahalı bir teslimat şekli seçtiği durumlarda, Satıcı yalnızca Mallar için standart teslimat oranını iade etme yükümlülüğü altında olacaktır (bölüm 29 (1) (a) Tüketici Sözleşmeleri Yönetmeliği 2013). Örneğin, Satıcılar Malların 3-5 iş günü içinde tek bir maliyetle standart teslimatını sunduğunda ve Alıcı ürünü daha yüksek bir maliyetle 24 saat içinde teslim etmeyi seçtiğinde, Satıcı yalnızca daha ucuz bir teslimat seçeneği için geri ödeme yapacaktır. Sipariş, farklı günlerde çeşitli taksitlerle teslim edilirse, 14 günlük soğuma süresi, siparişin tamamlanması için son teslim tarihinden sonraki gün başlayacaktır (bölüm 30 (5) Tüketici Sözleşmeleri Yönetmeliği 2013). 14 günlük soğuma süresi boyunca, iptaller veya siparişin düşürülmesi, satıcı tarafından cezasız olarak kabul edilecektir.
4.5 Alıcının aşağıdakilerden herhangi bir Satıcı ürününe ilişkin olarak fikrini değiştirme hakkı yoktur:
4.5.1 Dış ambalaj çıkarıldı ve / veya mühür kırıldı veya değiştirildi;
4.5.2 Mühür, sağlık koruma veya hijyen amacıyla mühürlenmiş Mallar ile kırılmış veya tahrif edilmiştir;
4.5.3 Teslimatından sonra diğer eşyalarla ayrılmaz bir şekilde karışan Mallar.
4.6 Alıcı herhangi bir sebepten dolayı sözleşmeyi feshederse, mallarını gönderdikten sonra, mallar gönderildikten sonra veya Mallar Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra, Alıcı Malları Satıcıya iade etmelidir. Alıcılar kendi maliyetinde. LÜTFEN DOĞRUDAN GERİ DİĞER MALLARA GÖNDERMEYİN . Sipariş Onay E-postası iade prosedürünü belirler. Alıcı, Sipariş Onayı E- postasını bulamıyorsa , merhaba@nohair.com adresinden Satıcı ile iletişime geçebilir ve yukarıdaki Madde 4.3.1'de belirtilen tüm kalan ayrıntıları sağlayabilir. Alıcının zihnini değiştirme haklarını kullandığı durumlarda, Alıcı Malları, Malları aldıktan sonra 14 gün içinde kendi masraflarıyla Satıcıya iade etmelidir.
4.6.1 Çoğu durumda, Satıcı aşağıdaki durumlarda yalnızca iade maliyetini ödeyecektir:
a) Mallar hatalı veya yanlış tanımlanmış;
b) Alıcı, sipariş edilen Mallar, fiyatlandırma veya açıklamada bir hata, Satıcıların kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle teslimatta gecikme veya Alıcı'nın yasal bir hakkına sahip olması nedeniyle yaklaşan bir değişiklik hakkında bilgilendirilmek suretiyle sözleşmeyi sona erdirir. Satıcıların düşük performans göstermesi nedeniyle Sözleşmeyi feshetmek.
Diğer tüm durumlarda (Alıcının aklını değiştirme hakkını kullandığı yer de dahil olmak üzere) Alıcı, iade edilen Malların masraflarından sorumlu olacaktır.
4.7 Alıcı, iadenin maliyetinden sorumluysa ve Satıcının ürünü Alıcılardan alması gerekiyorsa, Satıcı Alıcıyı bu koleksiyonun ücretini tahsil edecektir.
4.8 Alıcının zihnini değiştirme hakkını kullandığı ve bunu yapma hakkına sahip olduğu durumlarda, Satıcı, Alıcı için Mallar'a ve teslim maliyetini ödeme için kullanılan aynı yöntemle iade edecektir. Bununla birlikte, iade edilen miktardaki kesintiler uygulanabilir - bkz. Aşağıda 4.4 ve 4.9 Maddeleri.
4.9 Alıcı, fikrini değiştirme hakkını kullanırsa:
4.9.1 Satıcı, Mallar bir dükkanda izin verilmeyen herhangi bir şekilde ele alınmışsa, Malın değerindeki herhangi bir düşüşü yansıtacak şekilde iade edilen miktarı% 100'e kadar (teslimat maliyetleri hariç) düşürebilir. Örneğin, conta kırılmışsa veya iade edilen Mallar dış ambalajı hasar görmüşse. Satıcı, Malları incelemeden önce ödenen fiyatı iade ederse ve daha sonra Alıcının Malları kabul edilemez bir şekilde ele aldığını tespit ederse, Alıcı, Alıcı tarafından ödenen orijinal satın alma fiyatının% 100'ünü ödeyerek Satıcı'ya tazminat ödemek zorundadır. mallar.
4.9.2 Teslimat masrafları için izin verilen maksimum geri ödeme Satıcıların standart teslimat maliyeti veya Satıcının sunduğu en az maliyetli teslimat yöntemi olacaktır (Madde 4.4'e bakınız).
4.10 Alıcıya ait herhangi bir geri ödeme, Satıcı tarafından mümkün olan en kısa zamanda veya Satıcının Mal'ı Alıcıdan depoya geri aldığı günden itibaren 14 gün içinde kullanıma sunulacaktır. Malların bize nasıl iade edileceği hakkında bilgi almak için, lütfen Sipariş Onay E-postasına bakın (Madde 4.6'ya bakınız).
5. Malların fiyatı
5.1 Malların fiyatı (siparişin verildiği tarihte geçerli olan KDV oranlarına göre KDV'yi içerir) Satıcı'nın kayıtlı fiyatı veya fiyatın bulunmadığı (veya fiyatın artık geçerli olmadığı) fiyattır. ), Satıcının yayınladığı fiyat listesinde listelenen fiyat, siparişin kabul edildiği tarihte geçerlidir. Malların Türkiye'tan ihracat için temin edildiği yerlerde, Satıcının yayınlandığı ülkeye ilişkin ihracat fiyat listesi geçerli olacaktır.
5.2 Herhangi bir teklifin şartnamesinde veya Satıcının herhangi bir fiyat listesinde aksi belirtilmediği sürece ve Alıcı ile Satıcı arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı tarafından verilen tüm Mal fiyatları teslimat ücretini kapsamaz.
6. Ödeme koşulları
6.1 Kredi tesisleri onaylanmadıkça, tüm satın alımlar kredi kartıyla teslim edilmeden önce net olarak ödenir. Fiyatın ödenme zamanı Sözleşme'nin özünde olacaktır. Ödeme makbuzu sadece ödeme yapıldıktan sonra verilecektir.Satıcı çoğu banka ve kredi kartı ile ödeme kabul eder. Daha fazla bilgi için web sitesine bakınız. Tüm Mallar, Satıcı bunları gönderebilmeden önce tam olarak ödenmelidir. Alıcılar kredi veya banka kartı siparişlerini verdikten sonra derhal tahsil edilecektir.
6.2 Alıcı, sipariş tarihinde ödemeyi tam olarak yerine getirmezse, Satıcıya başka herhangi bir hak veya telafi hakkı saklı kalmak kaydıyla, Satıcı sözleşmeyi iptal etme ve / veya Alıcıya herhangi bir başka teslimatı askıya alma hakkına sahip olacaktır. .
7. teslim
7.1 Teslimat ücreti, Satıcılar web sitesinde gösterildiği gibi olacaktır.
7.2 Satıcı, Alıcıyı bilgilendirecektir. tahmini Malın teslim edildiği tarihte teslim tarihi. Malların teslimi için verilen tarihler sadece yaklaşıkdır ve Satıcı, Malların neden doğurduğu herhangi bir makul gecikmeden sorumlu olmayacaktır. Satıcı tarafından yazılı olarak önceden kararlaştırılmadıkça, teslimat süresi Sözleşmenin özünden ibaret olmayacaktır. Satıcı, Alıcıyı yazılı olarak önemli bir gecikme hakkında bilgilendirecek ve gecikmenin süresini en aza indirmek için tüm uygun ve makul adımları atacaktır. Malların teslim alınmasındaki gecikmenin makul olmadığı kabul edilirse, teslim tarihinden itibaren 30 günden fazla bir süre sonra Alıcı, Sözleşme'yi sona erdirmek için Satıcı ile temasa geçebilir ve henüz ödenmemiş ancak alınmamış Mallar için tam bir geri ödeme alabilir. veya Alıcı tarafından alınan sonraki teslimatların (30 günlük teslim süresinin ardından) Satıcılar Sipariş Onay E-postasında verilen iade bilgileri aracılığıyla Satıcı'ya geri gönderilmesi. Taksitli teslimatlar ayrı sözleşmeler olarak kabul edilecektir (bkz. Aşağıdaki Madde 7.3). Alıcı, sözleşmeyi 30 günlük teslim süresinin bitiminden sonra sona erdirmek istemezse, Alıcı Satıcıya teslim için yeni bir son teslim tarihi verebilir ve makul olması gerekir. Satıcı, Alıcı tarafından belirlenen yeni son teslim tarihini teslim etmemekte ise, Alıcı son Sözleşme tarihini takip eden sonraki iş gününde derhal geçerli olmak üzere Sözleşmeyi işleme koyma hakkına sahiptir. Siparişler, Satıcı tarafından Sipariş Onay E-postasında sağlanan bağlantıyı kullanarak Alıcı tarafından takip edilebilir. Genel olarak, Satıcı malları aşağıdaki gibi teslim etmeyi hedefleyecektir: Türkiye'deki 1-2 iş gününde, Avrupa Birliği'ne 3-7 iş günü arasında, Avrupa Birliği'nin 5-8 iş günü dışında, 30 Siparişinizi kabul ettiğimiz günden günler sonra. Mallar, herhangi bir taahhütlü teslimat tarihinden önce Satıcı tarafından teslim edilebilir. Satıcı, Malların herhangi bir zamanda parça teslimi hakkına sahip olacaktır.
7.3 Malların taksitle teslim edildiği hallerde, her teslimat ayrı bir sözleşme oluşturacak ve Satıcı tarafından bu Koşullara uygun olarak bir veya daha fazla taksit sunma yetkisini veya herhangi bir veya daha fazla taksitle ilgili olarak Alıcı tarafından herhangi bir talepte bulunacaktır. Alıcıya Sözleşmeyi bir bütün olarak reddedilmiş olarak kabul etmeme hakkı vermez. Alıcılar, 14 günlük bir soğuma süresine kadar tüm siparişin nihai teslimini takiben başlayacak ve gerçekleştirilmeyecektir (bkz. Yukarıdaki Madde 4.3).
7.4 Alıcı Malları kendi tesislerinde teslim alamazsa veya parsel posta kutusundan geçmek için çok büyükse, kurye Alıcı teslimatını Alıcıya bildirerek ve teslimatın nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren bir kart gönderir. yeniden dağıtım veya yerel bir depodan toplanması. Alıcının yeniden teslimat düzenlemesi başarısız olursa veya Malları bir teslimat deposundan tahsil edemezse, Mallar Satıcıya iade edilir ve Alıcı, daha sonraki herhangi bir yeniden dağıtım için ek masraflar getirir. Alıcının, Satıcı'nın sözleşmeyi sona erdirmek için makul bir süre içinde Satıcı ile temasa geçmemesi halinde, Satıcı sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir ve aşağıdaki Madde 7.5 geçerli olacaktır.
8. Risk ve mülk
8.1 Malların zarara uğratılması veya kaybolması, Satıcı'nın Malları Alıcı tarafından sağlanan teslimat adresine teslim ettiği veya Alıcı'nın Malların teslim edilmesini istemediği takdirde, Satıcı'nın teslim aldığı zamandan itibaren Alıcıya geçecektir. Malların teslimini ihale etti.
8.2 Malların teslim edilmesine ve riskin geçmesine veya bu Koşulların diğer herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, Mallar'daki mallar, Satıcı, Mal bedelleri ile birlikte nakit veya ödenmemiş fon ödemesi alınana kadar Alıcıya geçemez. ve Alıcı tarafından Satıcıya Satıcı tarafından Sözleşme kapsamında veya Alıcı'nın Satıcıya karşı olan herhangi bir yükümlülüğünden dolayı ödenmesi gereken tüm miktarlarla ödeme. Mallar'daki mülkün Alıcı'ya geçtiği zamana kadar, Alıcı, Alıcının Malları Satıcıya teslim etmesini talep etmek için herhangi bir zamanda ve Alıcı bunu derhal yerine getiremezse, Satıcı, Malların bedelinin ödenmesi ve Malın geri alınması için alınan adımlarda Satıcı'nın maruz kaldığı herhangi bir teslimat veya diğer masraflar.
8.3 Şüpheye mahal vermemek için, bu Madde 8'de yer alan hiçbir şey Alıcıya, bu Şartlar ve Koşullarda açıkça belirtilmedikçe veya Satıcı ile Alıcı arasında yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Malları Satıcıya iade etme hakkı vermez.
9. Garantiler ve sorumluluk
9.1. Satıcının altındaki Madde 9.2'de belirtilen şartlara tabi olarak, Malların, makul olan ve normal olarak ticarette kabul edilen ve bu süre zarfında malzeme ve işçilik kusurlarına sahip olmayan toleranslara tabi olan şartnamelere uygun olacağını garanti eder. teslimat.
9.2 Yukarıdaki garanti Satıcı tarafından aşağıdaki koşullara tabidir:
9.2.1 Satıcı, Satıcı'nın onayı olmaksızın Malların iadesi, ihmali, Satıcının talimatlarını (sözlü veya yazılı olarak) takip etmemesi, Malların kötüye kullanılması veya değiştirilmemesinden kaynaklanan herhangi bir kusurla ilgili olarak hiçbir yükümlülük altına girmeyecektir.
9.2.2 Mallar için toplam fiyatın ödeme için son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, Satıcı, yukarıdaki garanti (veya başka bir garanti, koşul veya garanti) kapsamında sorumluluk kabul etmeyecektir.
9.2.3 Yukarıdaki garanti Satıcı tarafından imal edilmeyen Mallar'a, Alıcı'nın yalnızca Satıcı tarafından Satıcıya verilmiş olan herhangi bir garanti veya garantiden yararlanabileceği Mallar için geçerli değildir.
9.3 Malların bir tüketici işlemi kapsamında satıldığı durumlarda (Tüketici İşlemleri (İfadeler Üzerindeki Kısıtlamalar) Sipariş 1976 uyarınca, Alıcı'nın yasal hakları bu Koşullardan etkilenmez.
9.4 Alıcının, Malların niteliği veya durumunda herhangi bir kusuru veya şartnameye uymadıklarını iddia eden herhangi bir talebi (malların satışı 13 ve 14 maddeleri, Mal 1979 Satış Bölümleri 9, 10 ve 11 Tüketici Hakları Kanunu 2015) (Teslimin Alıcı tarafından reddedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın), teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde veya kusurun veya arızanın keşfedilmesinden sonra makul bir süre içinde (kusur veya kusurun makul denetimden geçmediği durumlarda) Satıcıya bildirilir. . Teslimatın reddedilmemesi ve Alıcının buna göre Satıcı'yı haberdar etmemesi halinde, Alıcı Malları reddetme hakkına sahip olmayacaktır ve Satıcının bu tür kusur veya kusurlardan dolayı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve Alıcı, fiyatı aşağıdaki gibi ödemekle yükümlü olacaktır. Mallar Sözleşmeye uygun olarak teslim edilmişse.
9.5 Alıcının kısa teslimata veya teslim edilmemesine dayalı herhangi bir talebi, teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde (kısa teslim durumunda) Satıcıya yazılı olarak ve (teslim edilmemesi durumunda) Satıcıya bildirilecektir. Alıcının taleplerinin teslim edilmediği Mallar için sipariş tarihinden itibaren 30 gün. Alıcı, Satıcı'yı buna göre bilgilendirmezse, Alıcı, teslim edilen malları reddetme hakkına sahip olmayacak ve Satıcı, bu kısa teslim veya teslim edilmeden sorumlu olmayacaktır.
9.6 Alıcının, Mallar'ın kalitesine veya durumuna ilişkin herhangi bir kusur temelinde Satıcıları Malları reddetmek için yasal haklarını kullanmasını tercih ettiği durumlarda (bölüm 19 (3), 20 ve 22 (1) Tüketici Hakları Yasası 2015), Alıcı gereklidir. Satıcıya e-posta göndermek için hello@nohair.com teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde kusurun ayrıntıları ile ve en ucuz posta ücreti ve Satıcılar Sipariş Onayı E-posta (bölüm 20 (7) (b) Tüketici Hakları sağlanan iade prosedürü ile Malları Satıcıya geri iade 2015 Yılı). LÜTFEN ÜRÜNLERİMİZE ADRESİNİZİ İADE ETMEYİN . Satıcı, Malların muayenesi durumunda, Malların kusurlu olduğunu kabul ederse, Alıcı tüm posta ücretlerini geri ödeyecektir. Malların kalitesine veya durumuna ilişkin kusurlara dayanan Mallar veya geçerli şartlara uymamaları durumunda geçerli olan herhangi bir geçerli talep, Satıcıya bu Koşullara uygun olarak Satıcı'ya bildirilirse, Satıcının Alıcıya tazmin etmesi gerekir. posta bedelleri ve Malları (veya Alıcıya Malın fiyatını iade eder) (veya fiyatın orantılı bir kısmını) değiştirir (bölüm 19 (3), 20 (7) (a), 23 ve 24 Tüketici Hakları Kanunu 2015) Ancak, Satıcının Alıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Satıcı, bu Sözleşmeye uygun ürünleri tedarik etmek için yasal bir yükümlülük altındadır. Bu, Malların tanımlandığı, amaca uygun ve tatmin edici kalitede olması gerektiği anlamına gelir.
9.7 Satıcı'nın işbu Sözleşmenin şartlarına uymaması halinde, Satıcı, Satıcı'nın sözleşmeyi ihlal etmesi veya Satıcıların makul bakım ve beceriyi kullanmamalarının öngörülebilir bir sonucu olan Alıcı'nın uğradığı zarar veya ziyandan sorumlu olacaktır. . Ancak, Satıcı öngörülemeyen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Zarar veya hasarın gerçekleşeceği aşikarsa veya sözleşmenin yapıldığı anda Satıcı ve Alıcının olayın gerçekleşebileceğini makul bir şekilde tahmin etmesi halinde, örneğin gerçekleşen olayın satış sırasında tartışılması halinde öngörülebilir. süreci.
9.8 Satıcı, Alıcıya herhangi bir şekilde yasa dışı olduğu hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez veya sınırlamaz. Bu, Satıcıların ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmaların sorumluluğunu içerir; dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için; Malların başlığını geçme hakkı (Mal 1979 Mal Satışının Satışı / bölüm 17 Tüketici Hakları Kanunu 2015); Ürünlerin alma hakkı da dahil olmak üzere, ürünlerle ilgili yasal haklarının ihlali için: (Bölüm 19, Mal Kanununun Satışı, Bölüm 11 Tüketici Hakları Kanunu 2015); Tatmin edici nitelikte ve amaca uygunluk (Bölüm 14 Mal Kanununun satışı 1979 / bölüm 9 ve tüketici hakları yasası 2015); makul beceri ve özenle temin edilir.
9.9 Satıcı'nın ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar haricinde, Satıcı herhangi bir temsil, veya zımni herhangi bir garanti, koşul veya başka bir terim veya ortak hukuka göre herhangi bir yükümlülük, ya da Sonuç olarak ortaya çıkan zarar veya zarara ilişkin olarak (kar kaybı ya da başka bir şekilde) sözleşmeden doğan masraflar, masraflar veya diğer tazminat talepleri (ve Satıcının, çalışanlarının ya da acentelerinin ihmalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı) Bu Koşullarda açıkça belirtilmediği sürece, Malların tedariki ile veya bunlarla bağlantılı olarak veya bunların Alıcı tarafından kullanılması (Satıcıların yazılı onayı ile).
9.10 Satıcı, gecikme veya başarısızlık durumunda Satıcı'nın Mallarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirememesinden veya gerçekleştirmemesinden dolayı herhangi bir gecikme olmaksızın Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır veya Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılacaktır. Satıcı'nın makul kontrolünün ötesinde herhangi bir sebepten dolayı.Yukarıdakilerin genellemesine halel getirmeksizin, aşağıdakiler Satıcı'nın makul kontrolünün ötesinde sebep olarak kabul edilecektir:
9.10.1 Tanrı, patlama, sel, fırtına, ateş veya kaza yasası;
9.10.2 Savaş veya savaş tehdidi, sabotaj, isyan, medeni rahatsızlık veya talep;
9.10.3 Herhangi bir hükümet, parlamento veya yerel yönetimin herhangi bir yerinde yasalar, kısıtlamalar, yönetmelikler, tüzükler, yasaklar veya tedbirler;
9.10.4 İthalat veya ihracat düzenlemeleri veya ambargolar;
9.10.5 Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler veya ticari uyuşmazlıklar (Satıcının çalışanlarının veya üçüncü kişilerin);
9.10.6 Hammadde işçiliği, yakıt, parça veya makine elde etmede zorluklar;
9.10.7 Makinelerde elektrik kesintisi veya arıza.
10. Türkiye Dışında Sipariş ve / veya Teslimat Verme Şartlarını Dışa Aktar
10.1 Zamanlama ve teslimat maliyeti Satıcılar web sitesinde gösterildiği gibi olacaktır. nohair.com / www.nohair.co.uk
10.2 Bu Koşullarda 'Incoterms', Sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan Uluslararası Ticaret Odası'nın ticaret şartlarının yorumlanması için uluslararası kuralları ifade eder. Bağlamın başka türlü gerektirmediği sürece, Incoterms'in hükümleri tarafından belirli bir anlamda tanımlanan veya verilen herhangi bir terim veya ifade, bu Koşullarda aynı anlama sahip olmakla birlikte, Incoterms ve Theses Koşulları hükümleri arasında herhangi bir çelişki varsa, geçerli olacaktır.
10.3 Malların Türkiye'tan ihraç edilmek üzere temin edildiği durumlarda, bu fıkra 10'un hükümleri (Alıcı ile Satıcı arasında yazılı olarak kabul edilen özel şartlara tabi olmak şartıyla), bu şartların diğer hükümlerine bakılmaksızın uygulanır.
10.4 Alıcı, Malların varış ülkesine ithal edilmesini düzenleyen herhangi bir mevzuata veya düzenlemeye uymakla ve Satıcı'ya, Satıcı'nın bu konuda harekete geçmesini gerektiren herhangi bir mevzuat veya düzenlemenin gerekliliklerini Satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı ayrıca, ithalat vergisi ve yerel vergiler de dahil olmak üzere Malların teslimiyle ilgili olarak herhangi bir görevin ödenmesinden de sorumlu olacaktır.
10.5 Mallar, herhangi bir sebeple, Alıcılar'ın ithalat vergilerini ödememesi nedeniyle herhangi bir ithalat veya başka bir hükümet organı tarafından ele geçirilirse teslim edilmiş sayılır.
10.6 Mallar için bir sözleşme, Alıcı tarafından haklı bir şekilde iptal edildiğinde (bu Şartlar ve Koşullar için tatmin edici bir şekilde) ve Mallar, Türkiye dışında teslim edildiğinde, Satıcı, Mallar teslim alındıktan sonra Mal bedelini Alıcıya geri ödeyecektir. Satıcılar depoya geri alındı. Satıcı, Alıcı'nın Alıcıya gönderdiği ya da Alıcıya gönderdiği masraflar için Alıcıya tazminat ödemez. Sipariş, iade edilen tutardan sipariş verildiğinde Alıcıya gönderilen orijinal gönderim bedeli düşülür. ALICININ İLK MÜDAHEDE TESLİMAT İÇİN ÜCRETLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLMASI.

10.7 'One Get One Free' teklifinde, Alıcı, iade edilmeyen açılmamış kutular için yalnızca Satıcı tarafından iade edilecektir. Alıcı, 2 kutu için bir siparişten 1 kutu döndürdüyse, ödenen toplam tutarın yarısı için Satıcı, Satıcılar deposundaki Malları aldıktan sonra Satıcı tarafından işlenecektir.
10.8 Alıcı, iade edilen Malların Türkiye'a geri gönderilmesi ile ilgili olarak herhangi bir vergi veya verginin ödenmesinden de sorumlu olacaktır.
10.9 Mallar, gönderildikleri aynı koşullarda Satıcılar deposuna geri alınmalıdır. Hasarlı veya yeniden satılabilir olmayan ürünler Alıcıya tahsil edilecek ve geri ödenen tutardan düşülecektir.
11. Veri Koruma Yasası 1998
11.1 Satıcı, Alıcı tarafından sağlanan kişisel bilgileri aşağıdaki şekilde kullanacaktır (Lütfen ayrıca tam Gizlilik ve Çerezler politikamıza bakın);
11.1.1 Ürünleri size tedarik etmek için;
11.1.2 Ödemelerin ürünler için işlenmesi; ve
11.1.3 Sağladığımız benzer ürünleri size bildirmek. Bu hizmetlerden herhangi bir zamanda aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.
11.2 Kişisel bilgilerinizi yalnızca kanunun gerektirdiği ya da yapmamıza izin verdiği üçüncü taraflara vereceğiz.
11.3 Alıcının, üçüncü bir tarafa anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerini devretmesi halinde, üçüncü tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini veya yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için Satıcı, Alıcı hakkında bilgi aktarabilir.
12. Genel
12.1 Satıcı, bu şartlar altındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretme hakkını saklı tutar.
12.2 Alıcı, bu şartlar altındaki hak ve yükümlülüklerini yalnızca Satıcının yazılı izni ile üçüncü bir tarafa devredebilir.Alıcı, Satıcıyla iletişime geçmelidir hello@nohair.com ve üçüncü bir tarafa herhangi bir devir gerçekleşmeden önce Satıcının yazılı onayını beklemektedir.
12.3 Bu sözleşme Satıcı (nohair Ltd) ve Alıcı arasındadır. Başka hiçbir kimsenin, bizim garantimiz bakımından Madde 12.2'de açıklandığı durumlar haricinde, şartlarından herhangi birini uygulamak için üçüncü taraf hakları yoktur. Sözleşmeyi sona erdirmek veya buradaki şartlarda değişiklik yapmak için Satıcının veya Satıcının hiçbir üçüncü tarafın anlaşmasına ihtiyacı olmayacaktır.
12.4 Alternatif uyuşmazlık çözümü (“ADR”), bağımsız bir organın bir uyuşmazlığın gerçeklerini göz önünde bulundurduğu ve mahkemeye gitmenize gerek kalmadan çözmek istediği bir süreçtir. Herhangi bir şikayeti nasıl ele aldığımızdan memnun değilseniz, bir ADR sağlayıcısına başvurmak isteyebilirsiniz.
12.5 Taraflardan birinin diğerine bu Koşullar uyarınca vermesi gereken veya izin verilen herhangi bir ihbar, diğer tarafa, kayıtlı ofisinde veya asıl işyerinde yazılı olarak veya ilgili zamanda tebliğ edilmiş olabileceği gibi başka bir adrese yazılı olarak bildirilecektir. bildirimde bulunan tarafa bu hükme bağlanmıştır.
12.6 Satıcı tarafından Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden feragat edilmeksizin, aynı veya başka herhangi bir hükmün ihlalinden feragat edildiği kabul edilmeyecektir.
12.7 Bu Koşulların herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili makam tarafından geçersiz kılınması veya bu Koşulların diğer hükümlerinin geçerliliğinin tamamen veya kısmen uygulanamaması ve söz konusu hükmün geri kalan kısmının bundan etkilenmemesi halinde.
12.8 Sözleşme, Türkiye yasalarına tabidir ve Türkiye ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir.
Nahair İPTAL FORMU
DİKKAT: Bu sadece bir iptal formudur. Sözleşmenizden bizimle para çekmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurup gönderiniz.

ABD'YE SATIN ALMAK İSTİYORSANIZ, SİPARİŞ E-POSTA SİPARİŞİNİZDE LÜTFEN AYRINTILI BİLGİLERİ KULLANINIZ.
Siparişinizle veya teslimatınızla ilgili başka sorularınız varsa lütfen bize e-posta ile ulaşın. hello@nohair.com Senin özel için teşekkür ederim.
I / We [*] işbu belgeyle, I / We [*] aşağıdaki mallar için satış sözleşmemizi [/] iptal etmek istediğimi bildirir:
Sipariş Numarası (alındığı takdirde): ………………………………………………………………….
Tarih Siparişi Yerleştirildi: ……………………………………………………………………………

Teslim Tarihi: ……………………………………………………………………… ...
Tüketicinin Adı: ………………………………………………………………………… ...
Tüketici Adresi: …………………………………………………………………………
Telefon / Cep Telefonu Tüketici Sayısı: …………………………………………………… ..
Tüketici (ler) in imzası: …………………………………………………………………….
Tüketici (ler) in imzası: ……………………………………………………………………
(Mümkün olduğunda çevrimiçi gönderimler için dijital imza veya bu form kağıda bildirildiğinde el yazısı imza)
Tarih .........................................................................................................
[*] Uygun şekilde sil

Telif Hakkı © 2018 nohair Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Teslimat ve İadeler
Bizimle iletişime geçin
Gizlilik
şartlar ve koşullar